547 miliard eur dosáhla v roce 2018 e-commerce v Evropě

E-commerce

12. 08. 2019

Hranici půl miliardy eur obratů přesáhla v loňském roce evropská e-commerce. Letos se očekává nárůst až k 620 miliardám eur.

Ještě v roce 2017 se pohybovaly obraty evrospké e-commerce pod hranicí půl miliardy eur. Konkrétně za rok 2017 činily 489 miliard eur. Jak již bylo zmíněno, v roce 2018 dosáhly obraty e-commerce hodnoty 547 miliard eur a letos by se měly pohybovak okolo 620 miliard eur. Podíl 66% na ecommerce má západní Evropa, střední Evropa se podílí 6ti procenty. Údaje uvádí web Reseller Magazine OnLine.

Výsledky European Ecommerce Reportu ukazují, že Česká republika patří svým růstem e-commerce k dynamicky se rozvíjejícím státům v EU. V roce 2018 přesáhl meziroční růst v Evropě 11%, v České republice to však bylo více jak 17%. Čeští spotřebitelé důvěřují tuzemským e-shopům, v zahraničních e-shopech (v rámci EU) nakupuje pouze 19% Čechů. V e-shopech třetích zemí nakupuje pouze 10% Čechů. Je to výrazně méně než nakupují např. spotřebitelé v Rakousku (zde nakoupilo v EU 81% spotřebitelů), Belgii (64%) nebo Irsku (60%). K nejméně nakupujícím v e-shopech EU patří Poláci (12%). Nakupování v zahraničních e-shopech ovlivňuje také poloha a jazyková bariéra.

V České republice nakoupilo v roce 2018 zboží v e-shopech alespoň jednou ročně 72% uživatelů internetu ve věku 55+. V Evropě také roste počet nakupujících ve věkové skupině 65+. Jan Vetyška (ředitel APEK) uvádí, že tato skupina nakupujících bude mít pro e-shopy v budoucnu velký význam. Zvláště u zboží denní spotřeby a potravin. Výhodou bude také dodání objednávky až do domu.

Výsledky studie ukázaly, že e-commerce i nadále poroste. Česká republika patří k nejúspěšnějším státům v Evropě.