Výdaje na reklamu jsou na vzestupu

Internetová reklama, Internet

17. 09. 2018

Výdaje na reklamu v ČR rostou a roste i podíl internetu na výdajích na reklamu.

Česká republika patří mezi země s dobře rozvinutým reklamním trhem. Výdaje na reklamu jsou v ČR na jednoho obyvatele jsou přibližně třikrát vyšší než průměr zemí střední a východní Evropy. Uvádí to server marketingovenoviny.cz. Nejsilnějším médiem je televize s podílem 36,1%. Trh s televizní reklamou minulý rok vzrostl 6,5% a agentura Zenith očekává další růst o přibližně 5-6% ročně. Druhým nejsilnějším médiem, které se výrazně podílí na výdajích na reklamu, je internet s 31,7% podílem. Rozšiřování internetu je v ČR s 88% jedno z nejvyšších ve střední a východní Evropě. Společnost Seznam je stále hlavním poskytovatelem display reklamy, má nejvíce uživatelů a také nejvyšší příjmy z reklamy. V roce 2017 také vzrostl podíl tištěné reklamy, poprvé od roku 2010. Výdaje na reklamu v novinách jsou 7,7% a v časopisech 11,2%. Přesto počet prodaných výtisků stále klesá. Dalšími médii, které se podílí na výdajích na reklamu je venkovní reklama (7,3%), rádio (5,7%) a reklama v kině (0,3%).