5 důležitých právních náležitostí e-shopů

E-shopy

03. 04. 2017

Základem úspěchu a konkurenceschopnosti e-shopu je kromě prodeje vhodných výrobků či služeb a kvalitní péče o zákazníka, bezesporu i moderní a responzivní design a reklama. Opomíjeny by však neměly být ani právní náležitosti, které musí e-shopy ze zákona uvádět!

Každý e-shop by měl dbát na důležité právní náležitosti, které musí být uvedeny, a které mohou ušetřit e-shopu nejen problémy, ale i finanční postih. Webový server podnikatel.cz uvádí pět důležitých právních náležitostí, které musejí e-shopy uvádět:

  1. Identifikační údaje – uvést jméno, příjmení, správný název firmy, sídlo, IČO a údaj o zapsání v obchodním či živnostenském rejstříku. Neuvedení těchto údajů je klasifikováno jako přestupek.
  2. Pravdivá reklama, je základ! Nepomlouvejte konkurenční výrobky a nepoužívejte cizí zdroje (texty, fotky).
  3. Velmi důležité je také uvádět obchodní podmínky, kde nezapomínejte především na vaši identifikaci, informovat o zboží a jeho údržbě, poučit spotřebitele o jeho právech, uvést podmínky odstoupení a vrácení zboží a další povinnosti, jejichž výčet je uveden v občanském zákoníku.
  4. Správné uzavírání smluv, dostatečné informování zákazníka před objednáním zboží (server podnikatel.cz odkazuje na § 1811 a 1820 občanského zákoníku), správné nastavení registračního procesu, nutnost odsouhlasit obchodní podmínky před objednáním, poslat zákazníkovi kupní smlouvu a obchodní podmínky.
  5. Správné uvádění osobních údajů!