86% firem má zájem o průmyslový internet věcí

Průmyslový internet věcí

30. 04. 2018

Zájem o průmyslový internet věcí mají firmy hledající další možnosti rozvoje a také příležitosti podporující budoucí úspěch na trhu.

Trend zavádění průmyslového internetu věcí (IIoT) do chodu firem, který ve velkém započal v roce 2017, pokračuje i v letošním roce. Výsledky průzkumu společnosti Bsquare prezentované na feedit.cz ukazují, že 95% firem vidí v průmyslovém internetu věcí významný prvek, který jim pomůže k budoucímu úspěchu na trhu. Průmyslové firmy ho tak považují za příležitost vedoucí k vyšší efektivitě, kvalitě, úsporám, produktivitě či inovacím. Nejčastěji je průmyslový internet věcí firmami využíván k připojení technologických celků a pro získávání dat (78%), monitoringu technologické infrastruktury (56%) a pro pokročilou analýzu dat (48%). Přes 90% firem zavádějících průmyslový internet věcí se zabývá zejména logistikou (67%), podporou při optimalizaci nákladů (24%) a zvyšováním objemu výroby (18%).