Až 67% výdajů na reklamu bude pocházet z vyhledávání a sociálních médií

Internetová reklama

29. 10. 2018

V letech 2017 a 2020 budou dvě třetiny růstu výdajů na reklamu pocházet z placeného vyhledávání a reklam na sociálních sítích.

Uvádí to studie Advertising Expenditure Forecasts od agentury Zenith, prezentovaná na webu marketingovenoviny.cz. Dle studie mezi lety 2017 a 2020 vzrostou globální výdaje na placené vyhledávání z 86 miliard USD na 109 miliard USD a výdaje na reklamy na sociálních sítích vzrostou v daném období z 48 miliard USD na 76 miliard USD. Forma placeného vyhledávání se neustále vyvýjí a je stále více integrováno s e-shopy, ale i s off-line obchodováním, kdy prodávající využívají informace o místě a zásobách produktů na prodejnách. Tak aby nabídli kupujícím produkty, které hledají. Méně využívanou, avšak inovativní metodou, je hlasové vyhledvání. U hlasového vyhledávání je zvlášť kladen důraz na vhodné využití klíčových slov. Vzestup výdajů na reklamu na sociálních médiích je způsoben i změnou formátu reklam. V současné době jsou statické reklamy na sociálních médiích nahrazovány videoreklamami. Očekává se, že růst výdajů na reklamu na sociálních médiích poroste do roku 2020 v průměru o 16% ročně, dokonce o 8% více než u placeného vyhledávání.

Nejrychleji rostoucí, ovšem velmi malé médium (letos s 0,8% podílem na celkových výdajích), je kino s růstem 16% ročně. Nejlepších výsledků letos dosahuje venkovní reklama s meziročním růstem 3%, především díky svému širokému dosahu.