Zboží v e-shopech nakupuje až 70% populace

E-shopy

20. 03. 2017

Až 70% populace nakupuje zboží přes internet v e-shopech. Kdo a z jakých důvodů v e-schopech nakupuje? Jaké zboží je nejvíce poptávané? A naopak koho e-shopy neoslovily?

Podle únorového výzkumu agentury STEM/MARK (www.stemmark.cz/e-shopy) v e-shopech nakupují téměř dvě třetiny populace. Z výzkumu agentury vyplývá, že v e-shopech pravidelně nakupují častěji muži, lidé ve věku 18-29 let a lidé s vysokoškolským vzděláním. Za výhodné, lidé považují nákup v pohodlí, rychlost, možnost srovnávání cen, úsporu času a široký sortiment, případně dostupnost zboží, které v kamenných obchodech nelze sehnat.

Naopak lidé starší 60 let v e-shopech nenakupují a ani o nákupech neuvažují. Důvody, jež byly respondenty zmíněny ve výzkumu agentury STEM/MARK, jsou zejména absence či nevyužívání internetu, nemožnost vyzkoušení či prohlédnutí zboží, nedůvěra, špatná zkušenost (především s reklamací zboží) a preference kamenných obchodů.

e-shopech je nejvíce nakupována elektronika, oblečením a potřeby pro dům a zahradu. Agentura uvádí, že při nákupech přes internet ženy preferují rychlost a úsporu času, muži upřednostňují nižší ceny.