E-commerce trendy v roce 2019

E-commerce

04. 03. 2019

Jak se letos promítnou dlouhodobě pozorované trendy v e-commerce v Evropě? I v roce 2019 můžeme čekat něco nepředvídatelného.

Trendy e-commerce v roce 2019 vyslovené regionálním ředitelem Facebooku (Clive Ryan) shrnuje web tyinternety.cz. Uvádí, že rychleji než samotné technologie se vyvíjí zákaznické očekávání. Novinka, která se objeví u jednoho přístroje (např. rozpoznávání hlasu), je automaticky očekávána i u ostatních přístrojů. Takovéto očekávání znamená pro ochodníky kratší očekávaný čas pro doručení zboží. Standardem bývala doprava zboží následující den. Nyní je požadováno doručení ještě tentýž den či v řádu několika hodin. Výhodu získají prodejci zaměření na co nejkratší doručovací dobu.

Za slova vedoucí k úspěchu jsou považována slova relevantní, užitečný a praktický. K úspěchu také povede nákupní volba zaměřená na jednotlivce a jeho přání. V roce 2019 by mělo v marketingu dojít k přesunu lidí hledajících produkty k tzv. „produktům hledajících lidi“. Kampaně budou tzv. „creative vs. audience first“. Část náročné práce bude svěřena technologiím a systémům.

Kromě Black Friday přichází tzv. Single’s Day – největší e-commerce den na světě pocházející z východní a jihovýchodní Asie a Oceánie.