Právní vyjádření: Zpětný odběr spotřebičů e-shopem?

E-shopy

10. 06. 2019

Musí e-shopy zajistit zpětný odběr starého elektrospotřebiče? Mohou stanovit minimální hodnotu objednávky? A jak je to s označováním zboží?

Odpovědi na tyto právní dotazy nechala zpracovat Asociace pro elektronickou komunikaci (APEK). Pro e-shopy tedy asociace zajistila právní vyjádření na otázky:

 

Je e-shop povinen zajistit zpětný odběr starého elektrospotřebiče?

Často diskutované téma, zda musí či nemusí e-shop odebrat zpět starý elektrospotřebič. Při prodeji nového elektrospotřebiče zákazníkovi musí e-shop zajistit odběr toho starého. Je nutné, ale stanovit zda je e-shop (obchodník) z pohledu platné legislativy pouze posledním prodejcem nebo výrobcem. Výrobce může být zároveň považován i za posledního prodejce a to v případě, že zboží nejen vyrobí, ale i na český trh uvede. Jako poslední prodejce je e-shop povinnem zajistit možnost bezplatného odevzdání starého elektrozařízení v místě prodeje (např. kamenný obchod, výdejní místo) nebo dodávky (místo doručení zásilky) nového elektrozařízení. Odběr by měl být ve stejnem počtu kusů – tedy kus za kus. Poslední prodejce nemůže omezit právo uživatele odevzdat elektrozařízení a musí také splnit informační povinnost o způsobu zajištění zpětného odběru elektrozařízení.

 

Může e-shop stanovit minimální hodnotu objednávky, za kterou lze zboží objednat?

V případě, že je v obchodních podmínkách vyloučeno ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a uvedeno, že u nabízeného zboží v e-shopu se jedná jen o prezentaci informativního charakteru, jedná se o nabídku zákazníka prodávajícímu na uzavření smlouvy. A tedy prodávající v tomto případě není povinen nabídku přijmout. Dále je možné do obchodních podmínek e-shopu zahrnout informaci o minimální hodnotě objednávky a zároveď dostatečně zákazníka předem informovat (např. upozorněním na stránce nákupního košíku).

 

Má e-shop povinnost označovat zboží – výrobce, dovozce nebo dodavatel?

Dle zákona o ochraně spotřebitele stačí uvést na obalu zboží pouze jednoho z výše uvedených – buď výrobce, dovozce nebo dodavatele. APEK také upozorňuje, že u specifického druhu zboží může existovat přísnější právní úprava týkající se označovaní nabízeného zboží.