Od září se změní on-line platby

E-shopy

21. 01. 2019

14. září letošního roku dojde ke změnám v ověřování plateb prováděných po internetu.

Změny při platbách on-line se významně dotknout e-shopů a jejich provozovatelů. O letošního září budou transkace prováděné na internetu náročnější na ověření platícího zákazníka. Případně bude třeba úprava nastavení pro zachování plateb tzv. na jedno kliknutí. Změny umožní vstup na trh novým provozovatelům platebních aplikací. Informace o změně plateb on-line uvádí na svých webových stránkách (apek.cz) Asociace pro elektronickou komunikaci (APEK). Změny přináší zákon o platebním styku (č. 370/2017) a jeho část, ve které jsou zpracovány požadavky evropské směrnice o platebních službách (PSD2). Zákon doplňuje nařízení týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace.

Jan Vetyška (výkonný ředitel APEK) uvádí, že pro e-shopy a jejich zákzaníky bude důležité, jak se změní zaběhlé platební zvyklosti u on-line plateb. Nové povinnosti se týkají již zmíněného silného ověření klienta, kdy při zadání platby bude muset nově zákazník prokázat svoji identitu buď znalostí (něčím, co zná pouze uživatel např. PIN), držením (něčím, co vlastní pouze uživatel např. mobilní telefon, platební karta) či inherencí (tzv. biometrická idenetifikace např. otisk prstu). To znamená, že při platbě on-line již nebude stačit pouze uvést číslo platební karty a další příslušné údaje. Nutné tedy bude, prokázat se dalším ze dvou zmíněných kritérií. Tímto opatřením se sice zvýší bezpečnost on-line plateb, ale také může dojít ke zhoršení konverzního poměru v e-shopech.

Nové nařízení e-shopům umožňuje několik výjimek pro zjednodušení plateb on-line. Jedná se o výjimky pro transakce týkající se malých částek (platby do výše 30 EUR s podmínkou, že od posledního silného ověření souhrnná částka všech plateb nepřesáhla 100 EUR či počet po sobě následující plateb nepřesáhl pět let), dále se výjimka týká důvěryhodných příjemců (klient daný e-shop „odsouhlasí“ jako důvěryhodného příjemce), opakujících se transakcí („odsouhlasení“ pravidelných plateb např. u platby za předplatné) a analýzy transakčních rizik (transakce s nízkou mírou rizika, analýzu provádí banka dle daných pravidel). Pro využití výjimek budou muset e-shopy spolupracovat s bankami a poskytovateli platebních služeb. A samozřejmě budou muset e-shopy získat souhlasy od nakupujících, ať už s opakujícími se platbami nebo, aby byly zákazníkem zařazeny k důvěryhodným příjemcům.